Kiedy farmaceuta podlega skreśleniu z listy prowadzonej przez właściwą radę aptekarską? - OpenLEX

Kiedy farmaceuta podlega skreśleniu z listy prowadzonej przez właściwą radę aptekarską?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97), która wejdzie w życie w kwietniu 2021 r., przewiduje możliwość skreślenia z rejestru farmaceutów farmaceuty, który nie płaci składek członkowskich dla samorządu aptekarskiego przez 24 miesiące.

Jak należy liczyć bieg tego terminu?

Jeśli w momencie wejścia w życie ustawy farmaceuta zalega z płatnościami 20 miesięcy, czy po 4 miesiącach można go skreślić z rejestru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX