Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nadal można stosować zasadę z § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych: słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. Wiemy, że to rozporządzenie jest już nieaktualne. Ale jak traktować słuchaczy, którzy chcą kontynuować przerwaną naukę? Czy istnieje jakiś minimalny okres, taki jak wymieniony w § 29, który pozwalałby na zaliczenie przedmiotów z poprzedniego świadectwa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?