Nowość Kiedy dyrektor szkoły będzie mógł przyznać nauczycielowi dodatek motywacyjny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel został zatrudniony w szkole od 07.09.2022 r. W naszym regulaminie wynagradzania nauczycieli jest zapis: "Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, na okresy od 1 marca do 31 sierpnia i od 1 września do 28 lutego". Spełnienie kryteriów ocenia się za okres 6 miesięcy poprzedzających przyznanie dodatku". Czy dyrektor może na tej podstawie przydzielić nauczycielowi dodatek motywacyjny, gdy przepracuje on 6 miesięcy po 1 marca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX