Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2006 r.

PYTANIE

Od 2002 r. firma leasingowała samochód ciężarowy. W maju 2005 r. samochód został nam odsprzedany, a następnie zaewidencjonowany jako środek trwały. Ponieważ w 2005 r. samochód nie spełniał wymogów do odliczenia pełnego podatku naliczonego, odliczyliśmy 50% VAT. W lipcu 2006 r. zamierzamy sprzedać pojazd.

Czy przy sprzedaży będzie przysługiwać nam zwolnienie z VAT? Czy będziemy musieli w miesiącu sprzedaży dokonać korekty VAT naliczonego od wartości dokonanego odliczenia? Kiedy będzie miał zastosowanie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., który mówi, że do obrotu nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?