Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wody opadowe, pochodzące np. z dachów, zostają zmieszane z wodami z terenów utwardzonych, np. placów lub parkingów, ujęte są w otwarty lub zamknięty system kanalizacji deszczowej, odprowadzane są do wód lub do ziemi (do rowu) i zawierają przy tym substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska gruntowo – wodnego (węglowodory ropopochodne).

Czy w takiej sytuacji mamy do czynienia już nie z odprowadzaniem wód, ale ścieków przemysłowych?

Czy tego typu działanie zaliczane jest do usług wodnych, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych?

Czy podmiot odprowadzający takie ścieki zobowiązany jest do wykonywania pomiarów ich ilości na wylocie z kanalizacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?