Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy członkowi zarządu należny wypłacić odprawę pieniężną?

W spółce z o.o. wspólnicy odwołali vice prezesa z pełnienia tej funkcji. Na tej podstawie pracodawca wręczył mu wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony podając w odwołaniu za przyczynę. czy w takiej sytuacji należy się zwalnianemu odprawa? Firma liczy 60 osób. W protokóle z walnego zebrania wspólników nie ma powodów odwołania vice prezesa, jedynie zapis o odwołaniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację