Kiedy czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej zaliczany jest do czasu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zatrudnia pracowników - jeden na stanowisku specjalisty do spraw konserwacji, transmisji i ppoż, drugi na stanowisku akustyka i trzeci na stanowisku realizatora technicznego. Wszyscy pracownicy mają wpisane do zakresu obowiązków - obsługę wozu transmisyjnego w zakresie kierowania wozem transmisyjnym i bieżącej obsługi pojazdu polegającej na utrzymaniu w należytym stanie sprawności technicznej pojazdu.

Czy czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej zaliczany jest do czasu pracy, biorąc pod uwagę wyrok SN z dnia 19 lutego 2007 r. (I PK 232/06)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX