Kiedy biomasa roślinna pochodząca z przemysłu przetwórstwa spożywczego i przeznaczona do współspalania w instalacji spalania paliw jest odpadem, a kiedy jest produktem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy biomasa roślinna pochodząca z przemysłu przetwórstwa spożywczego i przeznaczona do współspalania w instalacji spalania paliw (np. wytłoki owocowe, rzepakowe itp. - pozostałości z przemysłu przetwórstwa spożywczego produktów rolnych) jest odpadem, a kiedy jest produktem?

Czy sam fakt, że wytwórca takiej biomasy ją sprzedaje (pod określoną nazwą i formą handlową, deklarując, że nie jest to odpad), automatycznie sprawia, że nie jest to odpad w rozumieniu przepisów ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o., czy też muszą być spełnione dodatkowe warunki (np. wskazane w art. 10 u.o.)?

Czy znaczenie dla kwalifikacji takiej biomasy ma fakt, że niektóre jej partie są suszone przez wytwórcę przed sprzedażą w suszarniach bębnowych?

Ponadto, czy taka biomasa kwalifikuje się do zwolnienia, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c u.o.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access