Jeżeli właścicielem gruntu leśnego jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jedynym wspólnikiem spółki jest Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Mienia Wojskowego, to kto sprawuje nadzór nad lasem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli właścicielem gruntu leśnego jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a jedynym wspólnikiem spółki jest Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Mienia Wojskowego, to kto sprawuje nadzór nad lasem - Starosta - las niestanowiący własności Skarbu Państwa czy Minister las stanowiący własność Skarbu Państwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX