Jeżeli właściciel lasu prywatnego wyciął część swojego lasu niszcząc w ten sposób uprawę leśną, za którą pobierał ekwiwalent... - OpenLEX

Jeżeli właściciel lasu prywatnego wyciął część swojego lasu niszcząc w ten sposób uprawę leśną, za którą pobierał ekwiwalent miesięczny i przyznał się do tego, to jak uzasadnić w decyzji starosty "celowość zniszczenia lasu"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel lasu prywatnego przyznał się do wycięcia części swojego lasu, co doprowadziło do zniszczenia uprawy leśnej, za którą pobierał ekwiwalent miesięczny.

Jak uzasadnić w decyzji starosty "celowość zniszczenia lasu"?

Decyzja wydawana będzie w oparciu o art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) – dalej u.p.g.r.z.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?