Jeżeli wewnętrzne rozliczenie kosztów związanych z pozyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomościami nie podlega VAT to czy spółka ma prawo do odliczenia VAT od faktur kosztowych jakimi jest obciążana z tego tytułu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka X zawarła umowę konsorcjum w skład którego wchodzi trzech konsorcjantów X, Y, Z. Liderem jest spółka Y. Etap 1, którego celem jest pozyskanie prawa do dysponowaniem nieruchomościami ma być rozliczany kosztowo po 1/3 na każdego członka konsorcjum. Każdy z członków konsorcjum pozyskuje prawo do dysponowania gruntem i koszty z tym związane obciążają każdego z członków konsorcjum. Na koniec każdego miesiąca każdy z partnerów przygotowuje zestawienie pozyskanych aktów notarialnych i kosztów jakie poniósł po czym dokonuje podziału na pozostałych dwóch partnerów po 1/3.

Jeżeli wewnętrzne rozliczenie kosztów związanych z pozyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomościami nie podlega VAT to czy spółka ma prawo do odliczenia VAT od faktur kosztowych jakimi jest obciążana z tego tytułu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access