Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawron Jacek
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawa nakazuje wycenę nadwyżek i niedoborów wg tej samej zasady. Jeżeli wyceniamy rozchody w trakcie roku i na koniec roku zapasów wg FIFO to także podobnie należy wycenić nadwyżki.

Jeżeli system komputerowy SAP nie przewiduje takiej możliwości i oferuje wyłącznie metodę wyceny nadwyżek wg LIFO lub średniej ważonej, to którą metodę wybrać jako "mniejsze zło"?

Oczywiście nadal niedobory są wyceniane wg FIFO.

Czy średnią ważoną wybrać np. z ostatniego roku czy z ostatniego kwartału?

Dotyczy wyceny tworzywa sztucznego, folii i opakowań kartonowych w firmie produkującej plastikowe sztućce o szybkim cyklu produkcyjnym np. około 1 miesiąca. Ceny surowca (polistyrenu) są determinowane kursem euro.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?