Jeżeli stowarzyszenie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym również do sądu musi składać zatwierdzone sprawozdanie finansowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klub Sportowy działający jako stowarzyszenie musi złożyć w urzędzie skarbowym sprawozdanie finansowe wraz z uchwałami o jego zatwierdzeniu.

Czy fakt, że zarząd klubu nie uzyskał absolutorium i został odwołany nie wyklucza możliwości zatwierdzenia przez zgromadzenie sprawozdania finansowego sporządzonego za okres działalności odwołanego zarządu?

Jeżeli stowarzyszenie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym również do sądu musi składać zatwierdzone sprawozdanie finansowe?

Kto zatwierdza w klubie sprawozdanie finansowe?

Czy klub zobowiązany jest przekazać do Urzędu Skarbowego i KRS zatwierdzone sprawozdanie finansowe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access