Jeżeli projekt robót geologicznych jest zatwierdzony, a strony ze względu na liczbę większa niż 20 zawiadamiano o wszelkich czynnościach w drodze obwieszczeń, to wznowienie postępowania też należy dokonać w drodze obwieszczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli projekt robót geologicznych jest zatwierdzony, a strony ze względu na liczbę większa niż 20, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868) - dalej pr.geol. zawiadamiano o wszelkich czynnościach w drodze obwieszczeń, to wznowienie postępowania też należy dokonać w drodze obwieszczeń?

Czy do strony na wniosek, której wznawia się postępowanie należy wysłać postanowienie czy również wystarczy obwieszczenie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access