Jeżeli podmiot prowadził ewidencję komunalnych osadów ściekowych przekazanych do stosowania w rolnictwie na KEO zamiast na KEKOŚ, to mamy do czynienia z prowadzeniem ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 194 ust. 1 pkt 5b ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o., administracyjną karę pieniężną wymierza się za nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 1 u.o. posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów odrębnie, z tym, że dla komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 u.o. wytwórca tych osadów prowadzi kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych.

Jeżeli podmiot prowadził ewidencję komunalnych osadów ściekowych przekazanych do stosowania w rolnictwie na kartach ewidencji odpadu (KEO) zamiast na kartach ewidencji komunalnych osadów ściekowych (KEKOŚ), to mamy do czynienia z prowadzeniem ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX