Jeżeli od 3 lat prowadzona jest wyłącznie praktyka położnicza, czy wystarczy uaktualnić wpis w CEiDG, aby skorygować deklaracje zus za trzy lata wstecz i zwrócić się do ZUS o ustalenie nadpłaty w składkach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2018 r.

PYTANIE

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa PKD 86.90.C. W CEiDG ma również wpisane PKD 71.12.Z, gdyż kilka lat temu podatniczka wykonywała również pomiary, badania niezbędne do wystawiania certyfikatów energetycznych. Dwa rodzaje działalności były oznaczone różnymi nazwami. Certyfikaty energetyczne były działalnością sporadyczną, od trzech lat jej nie wykonuje, ale zapis w CEiDG nie został do tej pory zmieniony, mało tego - podatniczka opłaca podwójną składkę zdrowotną. Czy podwójna składka zdrowotna w ogóle powinna być płacona ( jest jeden wpis w CEiDG )? Jeżeli od 3 lat prowadzona jest wyłącznie praktyka położnicza, czy wystarczy uaktualnić wpis w CEiDG, aby skorygować deklaracje zus za trzy lata wstecz i zwrócić się do ZUS o ustalenie nadpłaty w składkach?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access