Jeżeli obecnie ustalono że organem właściwym jest marszałek województwa, to czy starosta powinien na podstawie art. 15 u.z.u.o. przekazać akta sprawy do marszałka województwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. postępowanie w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów zostało zawieszone na wniosek strony, a obecnie ustalono że organem właściwym jest marszałek województwa, to czy starosta powinien na podstawie art. 15 u.z.u.o. przekazać akta sprawy do marszałka województwa?

Czy można wykonać tę czynność pomimo zawieszenia postępowania, czy najpierw z urzędu podjąć postępowanie i w następnym kroku przekazać sprawę?

A może nie podejmować żadnych działań, aż do momentu wpłynięcia wniosku strony o podjęcie postępowania albo upływu 3-letniego okresu, o którym mowa w art. 98 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy