Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w oddziale przedszkolnym, od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. W dniu 27.05.2020 r. złożył do dyrektora szkoły wniosek o udzielenie mu urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 tygodni po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia. Jednak z dniem 31.08.2020 r. szkoła ulega likwidacji i możliwe jest tylko przyznanie nauczycielowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jednak czy nauczyciel zobowiązany jest do dostarczenia pod koniec urlopu dla poratowania zdrowia, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy? Czy mogę wypłacić mu ekwiwalent tylko na podstawie jego wniosku (jak go obliczyć)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?