Jeśli zastosowanie preferencyjnych składek jest możliwe, to w jaki sposób miałby być wyliczony okres 24 miesięcy korzystania z preferencyjnych składek ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd Skarbowy przeprowadził czynności kontrolne pewnej Pani X (osoba fizyczna, niezarejestrowana w CEIDG), w wyniku których uznał, że prowadziła ona działalność gospodarczą bez zgłoszenia przez ostatni rok. W związku z tym Pani X była zmuszona zrobić korektę PITu za rok 2017 i opodatkować uzyskane dochody za rok 2017 PITem-36 z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, a następnie zarejestrować działalność gospodarczą w czerwcu 2018 w CEIDG. W związku z powyższym bardzo proszę o informację, czy Pani X będzie miała prawo do preferencyjnych składek ZUS (Pani X nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej przez ostatnie 60 m-cy przed bieżącym zgłoszeniem, nie wykonuje również działalności na rzecz byłego pracodawcy itp, czyli teoretycznie spełnia warunki do preferencyjnych składek ZUS). Protokół sporządzony przez Urząd Skarbowy zawiera bowiem informację, że działalność prowadzona jest od 01.2017 do nadal. (Czyli nie zawiera informacji, że działalność była prowadzona i została zakończona). Jeśli zastosowanie preferencyjnych składek jest możliwe, to w jaki sposób miałby być wyliczony okres 24 miesięcy korzystania z preferencyjnych składek ZUS? Czy od momentu uznania przez Urząd Skarbowy rozpoczęcia działalności gospodarczej (czyli 01.2017, w związku z czym z kolejnego roku można byłoby jeszcze korzystać)? Czy też dla celów ZUS tamten okres nie jest liczony wcale? Czy też jest uznawany za okres poprzedniego prowadzenia działalności i korzystanie z preferencyjnych składek nie jest w ogóle możliwe, a więc od czerwca ZUS będzie w pełnej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX