Jeśli zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem poda informację, że... - OpenLEX

Jeśli zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem poda informację, że przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji, to czy zapraszając do złożenia ofert wstępnych informuje wykonawców, że nie będzie prowadził negocjacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeśli zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem poda informację, że przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji, to czy zapraszając do złożenia ofert wstępnych informuje wykonawców, że nie będzie prowadził negocjacji?

Czy też informuje wykonawców o fakcie wyboru ofert najkorzystniejszej na podstawie ofert wstępnych po otrzymaniu ofert wstępnych?

Czy wraz z zaproszeniem do złożenia ofert wstępnych, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie ofert wstępnych, przesyła się projekt umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX