Jeśli wniosek dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku, to organ przed wydaniem pozwolenia powinien badać legalność wybudowania tego budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeśli wniosek dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku, to organ przed wydaniem pozwolenia powinien badać legalność wybudowania tego budynku, tzn. badać czy budynek został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access