Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r.

PYTANIE

Zamawiający zlecił opracowanie dokumentacji projektowej o wartości nie podlegającej pod przepisy ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z umową wykonawca był zobowiązany do opracowania: pełnej inwentaryzacji obiektu: elewacje, dach, poddasze, konstrukcja dachu; ekspertyzy technicznej; programu prac konserwatorskich; projektu napraw konstrukcyjnych; projektu budowlanego; kosztorys inwestorski, przedmiary robót i STWiORB.

Wśród wyszczególnionych dokumentów nie ma projektu wykonawczego, jednak jeśli ujęto w umowie, że wykonawca jest zobowiązany opracować przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim i STWiORB to, czy zamawiający ma prawo oczekiwać, że wykonawca opracuje projekt budowlany ze szczegółowością projektu wykonawczego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - dalej r.s.z.f.d.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?