Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeśli przepis prawa (art. 29 ust. 7 ustawy z 9.05.2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówi o odpowiednim stosowaniu w danych sprawach tylko działu III ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa - dalej o.p. - to w przypadku konieczności wydania decyzji na podstawie art. 100 o.p. należy stosować dział II o.p. (art. 17b § 2 o.p.) określając właściwość miejscową organu czy też należy zastosować inne przepisy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?