Jeśli pracodawca obowiązki dot. obsługi technicznej nieruchomości zakładu pracy przeniósł na podmiot zewnętrzny, to czy w razie katastrofy budowlanej jego odpowiedzialność jest ograniczona?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie usługi Facility Management zlecamy firmie zewnętrznej, która zajmuje się dla nas obsługą techniczna budynku, ochrona, zapewnia serwis sprzątający itd. Dodatkowo w ich obowiązkach leży zapewnienie, że budynki spełniają wymogi prawa oraz przechodzą regularne przeglądy wymagane prawem (podobnie jak instalacje budynkowe). Ze strony naszej firmy mamy osobę zatrudnioną na stanowisku Facility Supervisor (pol. Kierownik Obiektu), która nadzoruje prace tej firmy zewnętrznej, zapewnia budżet, podejmuje decyzje dot. dalszych działań, wybiera rozwiązania zaproponowane przez firmę zewnętrzna. Prezes naszej firmy w Polsce nie jest przełożonym Facility Administratora, jest to osoba z zagranicy.

Jak rozkłada się odpowiedzialność kierownika obiektu, zarządcy budynku (firma zewnętrzna), prezesa w przypadku poniższych sytuacji w wypadku/ śmierci spowodowanego uszkodzoną infrastrukturą?

Co w przypadku katastrofy budowlanej na terenie obiektu?

Jakie mogą być konsekwencje takich sytuacji dla każdej z tych osób?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access