Jeśli odpady są przekazywane osobie fizycznej, to czy musimy podać dane osoby, która te odpady odebrała od nas?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Walędziak Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeśli odpady są przekazywane osobie fizycznej, to czy musimy podać dane osoby, która te odpady odebrała od nas?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX