Jeśli firma sprzedaje kebaby i używa folii spożywczej nie tylko, gdy ktoś zamawia na wynos ale również, gdy konsumuje na miejscu, to czy w tym przypadku powinna się zarejestrować w BDO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeśli firma sprzedaje kebaby i używa folii spożywczej nie tylko, gdy ktoś zamawia na wynos ale również, gdy konsumuje na miejscu, to czy w tym przypadku powinna się zarejestrować w BDO?

Czy nie ma zwolnień z wpisu do rejestru np. gdyby potraktować tę usługę jako zlecenie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access