Jakimi przesłankami powinna się kierować gmina, decydując o fakcie przyznania świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia na okres powyżej 120 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty to: "Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy".

Zgodnie z ww. przepisem, to gmina decyduje o możliwości przedłużenia tych okresów oraz na jak długo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX