Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z zapisami par. 16 ust. 6 pkt. 4 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. poz. 852 ze zm.) do osób zatrudnionych w centrach zatrudnia się asystentów zdrowienia.

Jakie kwalifikacje musi mieć osoba, którą szpital chce zatrudnić na stanowisku asystenta zdrowienia?

Na jaką podstawę prawną w zakresie kwalifikacji asystenta zdrowienia należy się powoływać przy zamiarze zatrudnienia osoby na to stanowisko?

Przepisy w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych takiego stanowiska nie zawiera.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?