Jakim dokumentem w ORW potwierdza się naukę każdego kolejnego roku szkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakim dokumentem w ORW potwierdza się naukę każdego kolejnego roku szkolnego w ORW i do czego będzie taki dokument końcowy będzie uprawniał? Czy będzie to dyplom potwierdzający ukończenie 3-letniego kształcenia w ORW? Dyplom wydawany byłby wraz z suplementem zawierającym informację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania absolwentów ORW w przyszłości – w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych lub na rynku pracy. Suplement zawierałby opis kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych i osobistych ucznia wraz z jego preferencjami i predyspozycjami, a także szczegółowymi informacjami na temat sposobu komunikowania się lub korzystania ze specjalnych środków wspomagających komunikację (AAC).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX