Nowość Jakim dokumentem powinna zostać rozliczona faktura zaliczka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada umowę na najem powierzchni w ramach, w której ponosi również koszty energii elektrycznej. Ponieważ wynajmujący w listopadzie 2022 nie znał wartości obciążenia za energię elektryczną ze względu na posiadaną fotowoltaikę, Najemca wystawił na firmę fakturę zaliczkową VAT na energię elektryczną. Firma VAT odliczyła w listopadzie - wpłacając również zaliczkę w kwocie 21 859 PLN (1 040 zł VAT). W lutym 2023 roku firma otrzymała fakturę końcową na wartość 20 653 PLN (983 zł VAT). W treści opisowej wskazano że powstała nadpłata, natomiast w części "tabelarycznej" nie wskazano "nadpłaty" i VAT do zwrotu. W opinii naszej wystawiona faktura końcowa nie jest prawidłowym dokumentem, firma powinna otrzymać korektę faktury zaliczki z listopada 2022 roku.

Jakim dokumentem powinna zostać rozliczona faktura zaliczka?

Fakturą końcową z wskazaniem nadpłaty, czy korektą faktury zaliczkowej?

Jeśli korektą zaliczki, to w jakim okresie należy dokonać korekty VAT naliczonego w księgach firmy?

W opinii firmy w bieżącym okresie, gdyż dopiero w lutym 2023 najemca pozyskał wiedzę pozwalającą na faktyczne obciążenie firmy kosztami którymi został zafakturowany przez dostawcę energii.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX