Jakiej pomocy musi udzielić szkoła uczniowi znajdującemu się w ciągłej śpiączce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakiej pomocy musi udzielić szkoła uczniowi znajdującemu się w ciągłej śpiączce?

Jakie obowiązki ciążą w takiej sytuacji na dyrektorze szkoły?

Dziecko, gdy miało dwa lata, po zachłyśnięciu się wodą, na skutek niedotlenienia mózgu pozostaje w stanie wegetatywnym, to znaczy, samodzielnie oddycha, ale musi być karmione przez sondę do żołądka. Dziecko to nie chodzi, nie ma możliwości porozumienia się z nim. Obecnie jest już w wieku szkolnym, podlega obowiązkowi szkolnemu. Prawdopodobnie należy wykazać, na podstawie zwolnienia lekarskiego, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego z powodu tzw. innych przyczyn. Nie mam jednak pewności, czy rzeczywiście tak należy postąpić i jak prowadzić dokumentację szkolną tego dziecka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX