Jakiego typu dane poradnia psychologiczno-pedagogiczna może udostępniać kuratorowi sądowemu? - OpenLEX

Jakiego typu dane poradnia psychologiczno-pedagogiczna może udostępniać kuratorowi sądowemu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do poradni psychologiczno-pedagogicznej zgłosił się kurator sądowy z prośbą o przekazanie informacji, czy dana osoba (matka) zgłosiła się do poradni w celu przeprowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej małoletniego i czy ta diagnoza została przeprowadzona. Zadał także pytanie, czy matka zgłasza się na umówione spotkania oraz o wskazanie kolejnych dat spotkań. Nie wnosi o przekazanie danych dotyczących prowadzonych terapii czy szczegółów zdrowotnych. Poradnia nie chce udostępnić ww. danych jako podstawę prawną podając art. 14 ustawy z 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Kurator z kolei podaje podstawę prawną art. 9 pkt 5 i art. 9a ustawy z 27.07.2001 r. o kuratorach sądowych. Poradnia podaje, że takie informacje kurator może uzyskać zobowiązując matkę do dostarczenia zaświadczenia z poradni. Poradni podnosi, że takie informacje może udostępnić tylko przedstawicielowi ustawowemu małoletniego lub na polecenie Sądu, a nie kuratora. Jak powinna postąpić poradnia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX