Jakiego podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia, można żądać w postępowaniach unijnych od... - OpenLEX

Jakiego podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia, można żądać w postępowaniach unijnych od wykonawcy, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 4) p.z.p. z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. Podmiotowym środkiem dowodowym jest informacja z KRK.

Jakiego podmiotowego środka dowodowego można żądać w postępowaniach unijnych od wykonawcy, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (osoba fizyczna nie jest podmiotem zbiorowym)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX