Jakiego naruszenia dopuścił się bank który w umowie kredytowej wskazał oprocentowanie zmienne lecz nie określił warunków jego zmiany?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank w umowie kredytowej określił wysokość oprocentowania kredytu i wskazał, że jest to oprocentowanie zmienne, lecz nie określił warunków jego zmiany.

Który z artykułów ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357) – dalej u.p.b., Bank naruszył w takim przypadku – czy art. 69 ust. 2 pkt 5 u.p.b. czy art. 76 pkt 1 u.p.b.? Czy też należy wskazać naruszenie obu tych artykułów?

W innym przypadku Bank w umowie kredytowej ograniczył się się do stwierdzenia, że oprocentowanie może ulec zmianie w czasie trwania umowy kredytu w przypadku zmiany m.in. stopy referencyjnej NBP, wskaźnika inflacji, stopy rezerwy obowiązkowej, rentowności bonów skarbowych, rentowności obligacji Skarbu Państwa, stawki bazowej WIBOR. Bank nie określił minimalnego poziomu wzrostu ww. wskaźników (np. o 0,001 czy 0,01), który może spowodować zmianę oprocentowania kredytu. Nie określił również jak zmiana tych wskaźników będzie oddziaływała na oprocentowanie - np. czy zmiana o 0,01 wskaźnika spowoduje zmianę o 0,1 oprocentowania.

Czy w takiej sytuacji Bank narusza art. 69 u.p.b. lub 76 u.p.b.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX