Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 21 października 2017 r.
Autor odpowiedzi: Paszkowski Artur
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podaje definicję "lekarza w trakcie specjalizacji" - lit. a: "rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. – w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej".

Jakiego katalogu specjalistów ta definicja dotyczy?

W poradni diabetologicznej możliwe jest udzielanie świadczeń przez lekarza w trakcie specjalizacji z diabetologii. Jeśli lekarz taki posiada specjalizację z chorób wewnętrznych oraz rozpoczął specjalizację z diabetologii w grudniu 2014 r. to może pracować w poradni diabetologicznej?

OW NFZ twierdzi, że nie, gdyż rozpoczął specjalizację z diabetologii po 30 września 2014 r. Jednak w takim przypadku dochodzi do "abstrakcyjnej sytuacji" polegającej na tym, że lekarz specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z diabetologii nie może pracować w poradni, a lekarz który rozpoczął specjalizację z diabetologii (nie mając innej, a więc lekarz z mniejszym dorobkiem wiedzy i umiejętności) i ukończył jej pierwszy rok może pracować w poradni.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?