Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy opodatkować wypłatę wczasów pod gruszą?

Jakie zwolnienia należy stosować: do 380 zł czy do 2280 zł w poniższych przypadkach?

Pracownik lub "przyszły" emeryt/rencista składa wniosek o wypłatę świadczenia:

a)

w trakcie trwania stosunku pracy,

b)

po ustaniu stosunku pracy,

c)

w trakcie trwania stosunku pracy, a lista wypłat stworzona zostaje po ustaniu stosunku pracy.

Pracownikowi, który otrzymuje świadczenie z ZFŚS przysługuje zwolnienie z podatku do kwoty 380 zł w roku podatkowym. Ten sam pracownik, jeżeli znajdzie się z w indywidualnej sytuacji życiowej może otrzymać zapomogę losową, która zwolniona jest z opodatkowania do kwoty 2280 zł zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 26. Może się jednak zdarzyć, ze pracownik, który otrzyma świadczenie z ZFŚS np. "wczasy pod gruszą" będąc już emerytem/rencistą skorzysta ze zwolnienia do 2280 zł, a w tym samym roku podatkowym znajdzie się w indywidualnej sytuacji życiowej otrzyma zapomogę losową, która również jest zwolniona jest z opodatkowania do kwoty 2280 zł).

Czy w przypadku takiego emeryta/rencisty w roku podatkowym możemy zastosować dwa zwolnienia do kwoty 2280?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?