Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Majczyk Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2004 r.

PYTANIE

Do końca 2003 r. płatnik (np. bank) pobierał zaliczkę na podatek dochodowy od osoby fizycznej (nie prowadzącej działalności) w wysokości 20%, wpłacał tę zaliczkę na konto właściwego urzędu skarbowego oraz do dnia 31.01. przekazywał PIT 8B do urzędu skarbowego oraz podatnikowi. Osoba fizyczna - podatnik uwzględniała dochód/stratę w swoim rozliczeniu rocznym opodatkowując ten dochód wg skali podatkowej.

Jakie zmiany zaszły w opodatkowaniu pochodnych instrumentów finansowych od 1 stycznia 2004 r.?

Czy obecnie płatnik nie pobiera już w ciągu roku żadnej zaliczki na podatek dochodowy, a dochód z pochodnych instrumentów finansowych ustala w imiennej informacji, którą do końca lutego zobowiązany jest przekazać do urzędu skarbowego oraz podatnikowi? Czy podatnik sam rozlicza podatek dochodowy w wysokości 19%.? W jakim terminie i w jakiej deklaracji wykazuje ten dochód/stratę i podatek? Czy jest to podatek ryczałtowy? Czy jeżeli w danym roku podatkowym podatnik uzyskał również inne dochody, to sporządza dwa roczne zeznania podatkowe do urzędu skarbowego? Czy ryczałtowo - w opisany wyżej sposób - rozlicza się również dochód uzyskany ze sprzedaży udziałów osoby prawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?