Jakie zmiany wniosła zmiana ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151)?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie zmiany wniosła zmiana ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151) w zakresie nieczystości ciekłych, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, kontroli nieruchomości z biura i w terenie w zakresie pozbywania się osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków i w zakresie wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych, w zakresie obowiązku zawarcia umowy między mieszkańcem a przedsiębiorcą w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, w zakresie nielegalnego wylewania nieczystości, nieszczelności zbiorników, itd.?

Proszę o odniesienie się do tekstu jednolitego z 2020 r. ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX