Jakie zmiany w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy wniósł w życie Protokół do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Szwajcarią?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy polską spółką z o.o., w której szwajcarska spółka prawa handlowego ma 50% udziałów. W 2011 r. wypłacona była dywidenda dla szwajcarskiej spółki, od której, po spełnieniu warunków, pobraliśmy 5% podatek dochodowy.

Czy w związku z tym, że 17 października 2011 r. wszedł w życie Protokół podpisany w Warszawie w dniu 20 kwietnia 2010 r. do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. muszę dokonywać jakiś zmian w procedurze pobranego już podatku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access