Jakie zezwolenia musi uzyskać podmiot, jeżeli chce jednocześnie zbierać odpady w ilości 7 000 Mg rocznie, przetwarzać odpady w... - OpenLEX

Jakie zezwolenia musi uzyskać podmiot, jeżeli chce jednocześnie zbierać odpady w ilości 7 000 Mg rocznie, przetwarzać odpady w instalacji do produkcji granulatu gumowego oraz wytwarzać odpady o masie powyżej 5 000 Mg?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakiego rodzaju zezwolenia lub pozwolenia i na jakiej podstawie prawnej musi uzyskać podmiot, jeżeli chce jednocześnie zbierać odpady w ilości 7 000 Mg rocznie, przetwarzać odpady w instalacji do produkcji granulatu gumowego, a w wyniku przetwarzania wytwarzać odpady inne niż niebezpieczne o masie powyżej 5 000 Mg?

który organ będzie właściwym do wydania zezwoleń/pozwoleń - starosta czy marszałek?

Cała działalność ma być prowadzona na terenie tej samej działki ewid.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?