Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zagraniczna będzie zatrudniała pracowników z Polski, którzy mimo zatrudnienia przez podmiot szwajcarski i tam świadczący pracę będą podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce - co potwierdzone będzie zaświadczeniem A1 wydanym dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państw członkowskich UE na mocy art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004. W związku z tym Spółka zobowiązana będzie odprowadzać za pracowników składki społeczne i zdrowotną od wypłaconego wynagrodzenia do polskiego ZUS. W związku z tym powstaje pytanie czy Spółka będzie mogła zastosować zwolnienie w postaci równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?