Jakie zapisy są dopuszczalne w regulaminie ZFŚS? - OpenLEX

Jakie zapisy są dopuszczalne w regulaminie ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Siwonia Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

Czy w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dopuszczalne są m.in. zapisy:

1.

"prawo do korzystania z ZFŚS mają wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar etatu".

2.

"pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy korzystają ze świadczeń z ZFŚS proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia". Jak się ma do tego zapisu - zasada proporcjonalności w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy?

3.

"osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są: pracownicy i ich dzieci w wieku do lat 18, emeryci i renciści - byli pracownicy". Czy pracodawca może wyłączyć z grona osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS innych członków rodziny np. mężów, żony? Osoby te wykazywane są w oświadczeniach pracowniczych o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

Wszystkie powyższe zapisy uwzględniają indywidualną sytuację życiową każdej osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia z ZFŚS - art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - dalej u.z.f.ś.s.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX