Jakie zapisy mogą się znaleźć w umowie przetargowej gminy z lecznicą weterynaryjną dotyczącą odławiania i leczenia bezdomnych... - OpenLEX

Jakie zapisy mogą się znaleźć w umowie przetargowej gminy z lecznicą weterynaryjną dotyczącą odławiania i leczenia bezdomnych zwierząt?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Czy w umowie przetargowej pomiędzy gminą a lecznicą weterynaryjną dotyczącej odławiania i leczenia bezdomnych zwierząt może znaleźć się zapis: "Wykonawca, po odłowieniu zwierzęcia posiadającego właściciela, poinformuje o tym straż miejską, Zamawiającego oraz właściciela i od właściciela będzie dochodził należności z tytułu poniesionych kosztów."?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?