Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie zalecenia bhp należy respektować, jeżeli dla określonej substancji chemicznej nie zdefiniowano wartości NDS, np: roztwór 3:1 (5-chloro-2 metylo-2h-izotiazol-3 oni-2 metylo-2h-izotiazol- 3-on) (biocyd). Kiedy należy stosować środki ochrony indywidualnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację