Jakie zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia może realizować powiat w trybie zlecania organizacjom pozarządowym... - OpenLEX

Jakie zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia może realizować powiat w trybie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia może realizować powiat w trybie zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX