Jakie zabiegi pod nadzorem pielęgniarki może wykonywać student kierunku pielęgniarstwo, odbywający praktykę zawodową? - OpenLEX

Jakie zabiegi pod nadzorem pielęgniarki może wykonywać student kierunku pielęgniarstwo, odbywający praktykę zawodową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy student kierunku pielęgniarstwo, odbywający praktykę zawodową pod nadzorem pielęgniarki (pielęgniarza) w podmiocie leczniczym jest uprawniony do wykonywania zabiegów, tj.: injekcje, wykonywanie EKG, wykonywanie szczepień, pobieranie krwi?

Zgodnie z zał. 4 do standardów kształcenia, student w trakcie zajęć praktycznych (realizowanych w podmiocie leczniczym) musi nabyć m.in. umiejętności praktyczne: C.U9 - pobierać materiał do badań diagnostycznych (...), C.U12 - podawać leki różnymi drogami, C.U13 - wykonywać szczepienia przeciwko grypie, WZW i tężcowi, C.U15 - zakładać i zdejmować cewnik z żył obwodowych.

Czy realizując praktyki zawodowe ma prawo wykonywać - pod nadzorem pielęgniarki z prawem wykonywania zawodu - takie zabiegi?

Zgodnie z cz. II.A standardu dla studiów pielęgniarskich "osobami prowadzącymi kształcenie są nauczyciele akademiccy lub inne osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie".

Czy pielęgniarka, która nadzoruje studenta jest "inną osobą posiadającą kompetencje zawodowe"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX