Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy zmawiający, którym jest szpital, może zakupić bez przeprowadzenia analizy rynkowej środki ochrony indywidualnej typu: maseczki, kombinezony, fartuchy, w ramach art. 6 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

Czy ww. produkty muszą spełniać wytyczne krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?