Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2005 r.

PYTANIE

Nasza Spółka z o.o. będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zawarła z różnymi podmiotami gospodarczymi umowy na najem pomieszczeń, dzierżawy, przechowywanie np. łodzi.

Część umów dotyczy tylko najmu i dzierżaw, w umowach zapisano termin płatności np. 7 dni od wystawienia faktury.

Faktury VAT wystawiane są np. w miesiącu lutym za miesiąc luty ze wskazanym terminem 7 dniowym. Zdarza się jednak, że faktura wystawiona jest 22 dnia miesiąca i termin płatności staje się wymagalny w danym miesiącu, ale bywa też, że wystawiana jest np. 27 dnia miesiąca i termin płatności staje się wymagalny w następnym miesiącu. Wobec tego przychód podatkowy występuje w różnych miesiącach.

Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami:

- ustawy o podatku od towarów i usług,

- ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 3c)?

Część umów oprócz tego, że dotyczą najmu i dzierżaw również zawiera zapis, że najemcy, dzierżawcy będą ponosić opłaty za media. Terminy płatności np. 7 dni od wystawienia faktury.

Faktury VAT wystawiane są do 7 dnia następnego miesiąca, którego to m-ca dotyczą. Wobec powyższego przychód podatkowy powstaje w miesiącu wystawienia faktury natomiast przychód zgodnie z ustawą o rachunkowości w miesiącu, którego dotyczą.

Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami:

- ustawy o podatku od towarów i usług,

- ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 3a i 3c)?

Bywa też, że w umowie zapisano termin płatności 7 dni po otrzymaniu faktury, a w fakturze zapisano np. 1 dzień po otrzymaniu faktury.

Który dzień określa przychód określony na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne, termin płatności w umowie czy termin płatności w fakturze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?