Jakie wyniki pomiarów substancji świadczą o tym, że pracownicy pracują w zanieczyszczonym powietrzu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majer Roman
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został skierowany na badania okresowe. Po badaniach nie dostarczył do zakładu pracy dokumentu stwierdzającego brak zdolności do pracy, ani dokumentu stwierdzającego zdolność do pracy. Dostarczył jedynie oświadczenie lekarskie, że niewskazana jest praca w zanieczyszczonym powietrzu oraz przy pracy z chemikaliami, a rozpoznano J45 - dychawicę oskrzelową w głównej mierze z przyczyn uczuleniowych. W naszym zakładzie produkcyjnym pracownicy narażeni są na akrylaldehyd, formaldehyd, metylenobiz oraz kilka innych substancji, które wchodzą w skład mieszanin z jakimi pracownicy pracują. Pomiary wszystkich wymienionych substancji wykazują, że NDS wynosi <0,1.

Czy oznacza to, że pracownicy pracują w środowisku zanieczyszczonym?

Czy zanieczyszczenie jest wtedy, jeżeli mamy przekroczenie wartości dopuszczalnych?

Co pracodawca powinien zrobić z takim zaleceniem: kazać pracownikowi przynieść dokładnie orzeczenie lekarskie z informacją na jakie substancje jest uczulony?

Czy powinien w takim wypadku udostępnić KCHS dla lekarza wypisującego takie orzeczenie?

Czy będziemy mieć tutaj też podejrzenie o wystąpienie choroby zawodowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy