Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica zatrudniona jest w jednostce samorządowej na 3/4 etatu w podstawowym wymiarze czasu pracy. Ustalone dni i godziny pracy to: wtorek, środa, czwartek - po 8 godzin, piątek - 6 godzin. W niedzielę, która jest dla niej dniem wolnym, pracowała 8 godzin (została wezwana do prac związanych z usuwaniem śniegu - zagrożenie życia). W umowie o pracę strony zawarły zapis, że dopuszczalna liczba godzin ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawni pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 k.p., wynosi 0,95 wymiaru etatu dla pełnego etatu w okresie rozliczeniowym.

Jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi za pracę wykonaną w niedzielę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację